توسط این خاصیت می توان نحوه نمایش فاصله های خالی بین حروف و کلمات در نوشته توسط مرورگر را مدیریت کرد ، که ۳ حالت دارد :
– normal : در این حالت فاصله خالی بین کلمات توسط مرورگر نادیده گرفته شده و حداکثر یک فاصله خالی بین کلمات نمایش داده می شود ، که حالت پیش فرض است .
– pre : در این حالت نوشته با همان قالب بندی که توسط کاربر در صفحه وارد شده ، نمایش داده خواهد شد . عملکرد این خاصیت همانند عملکرد <ef=”/HTML/textformat2.aspx#pre”> تگ < pre > در HTML است .
– nowrap : در این حالت نوشته و متن به هیچ عنوان شکسته نشده و به خط بعدی نمی رود ، مگر به یکتگ < br / > برسد .

 

< p style=”color: blue” >

This is normal paragraph ,
           brower ignor white space .

< /p >
< p style=”color: Green; white-space: pre” >

 This   paragraph 
          is  shown  in the way 
          that it is .

< /p >