این خاصیت متنی که در نوار Statusbar پنجره مروگر نمایش داده می شود را تعیین و نگهداری می کند . نوار Statusbar در پایین پنجره مرورگر قرار دارد و معمولا برای اطلاع رسانی عملکرد مرورگر به کاربر ، از آن استفاده می شود .
عملکرد این خاصیت کاملا شبیه خاصیت defaultStatus است ، با این تفاوت که خاصیت defaultStatus معمولا برای تعیین یک متن پیش فرض برای statusBar به کار می رود و در هنگام لود شدن صفحه آن متن در statusbar نمایش داده می شود . ولی متنی که برای خاصیت status تعیین می شود در هنگام لود صفحه و اجرای تازه آن ، در statusbar نمایش داده نمی شود .
Syntax window.status = ” متن مورد نظر “
* window = نام پنجره مورد نظر