این خاصیت نوع پروتکل واقعی صفحه جاری را بر میگرداند . پروتکل شیوه ارسال و دریافت اطلاعات بین سرور و کامپیوتر کاربر است . معمولا صفحات وب با استفاده از پروتکل HTTP و فایلهای آپلود یا دانلود شده با استفاده از پروتکل FTP بین کامپیوترها جابجا می شوند.
Syntax :location.protocol