این خاصیت ارتفاع صفحه نمایش کامپیوتر کاربر را بر حسب پیکسل ( Pixel ) نشان می دهد . اندازه نشان داده شده ارتفاع واقعی صفحه نمایش نبوده و شامل منوی Taskbar ویندوز نمی شود و به همین دلیل همیشه کمی کمتر از اندازه واقعی است . این خاصیت توسط اکثر مروگرها پشتیانی می شود .

پشتیانی مرورگرها :

(Internet Explorer, Firefox, Opera ,Google Chrome ,Safar)

از این خاصیت می توان برای فهمیدن ارتفاع صفحه نمایش استفاده کرد تا بر حسب آن نمایش اجزای صفحات وب را تنظیم کرد . مثلا برای ابعاد ۸۰۰ یک نوع نمایش و برای ابعاد کوچکتر یا بزرگتر اندازه متفاوتی داشت .
نحوه کلی استفاده از این خاصیت به شرح ذیل است . در ضمن خروجی مثال از نوع عددی ( integer ) می باشد .
Syntax:screen.availHeight