زمانی که یک سیستم عامل/برنامه را نصب میکنید, با یک اسکریپت ساده برای سهولت در مدیریت روزانه می آید
مشکل , شگرف نبودن میزان سازی یا سفارش کردن این اسکریپت ها است
این منجر به حمله کد پیشفرض یا shrink wrap code خواهد شد.