حذف فایل error_log

در Cpanel میتوانید پس از ورود به کنترل پنل از کادر Files  گزینه Disk Space Usage را انتخاب نمایید .
فایل error_log در public_html یا هر پوشه دیگری که در آن اسکریپت نصب است .این فایل خطاهای موقت مربوط به اسکریپت را در خود نگهداری می کند و بصورت خودکار ایجاد میشود . حذف آن موردی ندارد

فضای اشغالی را کاهش دهید