برای این کار وارد WHM خود شوید و روی گزینه Terminate an account کلیک نمایید.

terminate

در صفحه باز شده نام دامنه ( یا user) مورد نظر خود را انتخاب می نمایید و روی Terminate کلیک می نمایید.