حافظه NVRAM یا Non-Volatile Random Access Memory در روترهای سیسکو
این حافظه سرعتی مشابه حافظه RAM دارد با این تفاوت که فرار نیست بدین معنا که با Restart شدن یا رفتن برق روتر سیسکو اطلاعات آن از بین نمی رود ، اطلاعات مربوط به فایل Startup Configuration روتر سیسکو بر روی این حافظه قرار می گیرد. فایل Startup Configuration در واقع فایل تنظیماتی است که IOS به هنگام Boot کردن روتر از روی آن اطلاعات را می خواند. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد