حافظه

حافظه مکان ذخیره برنامه ها و داده ها با امکان دسترسی مجدد به آنها است. حافظه اصلی از دید برنامه نویس از تعدادی بیت تشکیل شده است که قادر به نگهداری صفر یا یک است. مکانیسم دسترسی به اطلاعات درون حافظه آدرس دهی است. بیت هائی که دارای آدرس یکسان هستند را سلول حافظه (cell) می نامند. هر سلول تنها می تواند شامل یک مقدارعددی باشد. طول سلول(Lc) توسط تعداد بیت های سلول مشخص می شود. در ریز کامپیوترها طول سلول هشت بیت است که به آن بایت نیز گفته می شود. خاصیت مهم سلول آدرس پذیری است، یعنی هر سلول دارای یک آدرس منحصر بفرد است. بنابراین هر بایت درحافظه نیز دارای یک آدرس منحصر بفرد است.

اغلب حافظه ها در اندازه های بزرگتراز بایت نظیر کیلوبایت (۱KB=210=1,024 bytes)، مگابایت (۱MB=220= 1,048,576 bytes) و گیگابایت (۱GB=230=1,073,741,824 bytes) بیان می شوند. یک کامپیوتر با ۳۲ مگابایت حافظه قادر است تقریبا ۳۲ میلیون بایت از اطلاعات را نگهداری کند.

نکته. تعداد بیت های یک کلمه بستگی به سخت افزار دارد و با Lw نشان داده می شود. همواره رابطه Lw≥Lc برقرار است. آدرس هر کلمه آدرس اولین سلول آن است.