تگ nav : این تگ همانطور که از اسمش پیداست، برای قرارگرفتن لینک های اصلی سایت کاربرد دارد. بدین ترتیب، مرورگر می فهمد که لینکهای داخل این تگ ، لینکهای اصلی سایت شما هستند. شما می توانید با استفاده از CSS نحوه نمایش این تگ و لینکهای داخلش را برای کاربران عادی تغییر دهید. اما کاربرد اصلی این تگ برای کاربرانی که مشکل بینایی دارند است. بطور مثال نرم افزارهایی هستند که می توانند متن صفحات را برای نابینایان بخوانند و اگر تگ nav در صفحه باشد، به سادگی متوجه میشوند که این بخش، لینکهای اصلی سایت است و پیمایش را بین صفحات سایت برای نابینایان ساده تر میکنند. (همچنین موتورهای جستجو نیز به تگ های معنایی بسیار وابسته اند. زیرا آنها نیز با خواندن تگ nav متوجه میشوند که این لینکهای داخل این تگ، لینکهای اصلی تری از بقیه لینکهای داخل صفحه هستند)