این تگ بدنه اصلی صفحه HTML را معرفی می کند و شامل کلیه محتویات قابل نمایش در صفحه ازقبیل نوشته ها ، عکس ها ، لینک ها و … است . فقط محتویات این قسمت توسط مرورگر به عنوان خروجی نمایش داده می شوند .
کدهای محتویات خروجی بین تگ باز و بسته < body > تعریف می شوند .

خواص مهم
نام خاصیت نوع خاصیت شرح
alink نام رنگ
rgb(x,x,x)
#xxxxxx
مشخص کننده رنگ لینک های فعال در صفحه است . رنگ میتواند به روش های زیر تعیین شود :

 1. نام رنگ مثل blue یا red .
 2. تعیین رنگ به وسیله تابع rgb به صورت زیر :
  ( مقدار رنگ قرمز ، مقدار رنگ سبز ، مقدار رنگ آبی ) rgb
  این تابع مقدار ۳ رنگ را با هم ترکیب کرده و یک رنگ را ایجاد می کند .که مقدار رنگ توسط عددی بین ۰ تا ۲۵۵ تعیین می شود ، که هر چه عدد بزرگتر باشد میزان آن رنگ در کل رنگ بیشتر خواهد بود .
  Example : rgb (10,65,232)
 3. نعیین رنگ به صورت عددی ترکیبی در مبنای ۱۶ هگزادسیمال :
  میزان رنگ آبی میزان رنگ سبز میزان رنگ قرمز #
  Example : #08FF00
background URL
نام – مسیر فایل
آدرس عکس یا فایلی که به عنوان پس زمینه صفحه مورد استفاده قرار می گیرد را تعیین می کند .
bgcolor نام رنگ
rgb(x,x,x)
#xxxxxx
می توان توسط این خاصیت یک رنگ را به عنوان رنگ پس زمینه صفحه قرار داد .
link نام رنگ
rgb(x,x,x)
#xxxxxx
مشخص کننده رنگ کلیه لینک های صفحه است .
text نام رنگ
rgb(x,x,x)
#xxxxxx
رنگ پیش فرض نوشته های درون صفحه را تعیین می کند که به صورت استاندارد مشکی است .
vlink نام رنگ
rgb(x,x,x)
#xxxxxx
رنگ لینک هایی در صفحه که قبلا یکبار کلیک شده اند را مشخص می کند و به این منظور استفاده می شود که کاربر متوجه شود آن لینک را قبلا مشاهده کرده است .

 

Example
کد
< html >
< head >
< title > The title of the page < /title >
< /head >
< body >

The content of the page   محتویات قابل نمایش توسط مرورگر

< /body >
< /html >