تگ aside : این تگ برای جداسازی بخشی از صفحه به کار می رود که جزئی از مطلب اصلی نیستند یا اصلا به مقاله اصلی صفحه ربطی ندارند. مثلا به جای تعریف یک div برای تبلیغات، یا ستون کناری سایت، می توانید از تگ aside استفاده کنید.