شاید در برخی وب سایت ها دیده باشید که زمانی که نشانگر موس را روی مثلا یک کلمه ای می برید نوشته ای ظاهر می شود که به عنوان مثال توضیحی در مورد آن کلمه می دهد!شاید در نگاه اول این کار بسیار مشکل به نظر بیاید اما اصلا این طور نیست تنها به انداه نوشتن یک خط کد سختی دارد و زمان لازم م برد.

می خواهم زمانی که موس روی کلمه “VIP” قرار گرفت، عبارت Very Important Person نمایش داده شود تا مخاطب بداند که VIP مخفف چیست. پس می بایست از تگ abbr به صورت زیر استفاده کنم:

Welcome to the <abbr title=”Very Important Person”>VIP</abbr> part in regiran website.