در ابتدا باید گفت “HTTPS” پروتکلی است برای انتقال داده های رمز گذاری شده بر روی وب سایت.

تفاوت میان پروتکل “HTTPS” و “HTTP”در نوع اتصال آنهاست. “HTTPS” از پورت ۴۴۳ و “HTTP” از پورت ۸۰ استفاده می کنند. همچنین “HTTPS”اطلاعات را توسط گواهی “SSL”کدگذاری می کند , در حالی که “HTTP” از متن ساده بهره می گیرد.

مواردی که برای یک میزبانی امن نیاز دارید به این شرح است:
“Web server” همچون “Apache” که دارای قابلیت “mod_ssl” باشد و از “SSL” پشتیبانی نماید.
گواهی “SSL” از ارائه دهنده آن
آدرس “IP” خاص که ارائه دهندگان خدمات گواهی “SSL” از آن برای تائید اعتبار استفاده می نمایند.

زمانی که گواهی ” HTTPS” دریافت شد, برای نصب آن روی “Web server” یک درخواست به بخش پشتیبانی میزبان پایتخت ارسال نمایید تا پس از آن دسترسی به صفحات توسط “HTTPS” امکان چذیر باش