هک اخلاقی به صورت آگاهانه راه‌های نفوذ را شناسایی و جست‌و جو می‌کند. و در جهت مثبت از آنها استفاده می‌کند. اما در هک غیرقانونی هدف نفوذ در سیستم اطلاعاتی هست که با اهداف مجرمانه و بداندیشانه انجام می‌شود.مهم‌ترین قضیه این است که برداشت و درک از واژه هکینگ نادرست است چون از همان روزهای اول بوجود آمدن کامپیوتر واژه هکر به کسانی اطلاق شد که Level بالایی از اطلاعات کار با کامپیوتر و اینترنت را داشتند. بیشتر این هکرها تلاش کردند که بتوانند با سیستم‌های خاص اطلاعاتی ارتباط برقرار و به آنها نفوذ کنند. و تمام این کارها را فقط برای شادی و تفریح خودشان انجام می‌دادند. آنها این کار را سرگرمی می‌دانستند و از انجام این کار لذت می‌بردند. هکر نخبه به کسی اطلاق می‌شود که بی‌نهایت مهارت داشته و برای رسیدن به هر نوع سیستم‌ها اطلاعاتی موفق باشد.(نظریه کیلر درسال ۲۰۰۵) ، تغییر کلمه هکینگ توسط تعداد کمی از هکرهای نخبه و با توجه به تغییر رسانه‌ها صورت یافت. هکرهایی که دیگر در دنیا آنها را کراکر Cracker می‌دانستند در واقع چون روی هک و هکینگ زیاد کار کرده بودند و اطلاعات بسیار زیادی از کامپیوتر داشتند لغب Cracker به آنها اطلاق شد. آنها قادر به انجام همه کاری بودند از جمله جاسوسی کردن، خراب کردن دارایی‌ها، خراب کردن اموال (مثل اخلال در سیستم‌های پروازی) و حتی سایر جنایت‌ها و جاسوسی‌ها. در واقع Cracker ها هر کاری را که دلشان می‌خواست انجام می‌دادند. تمام این کارهای غیرقانونی فقط توسط کامپیوتر انجام می‌شود.(نظریه کرون خایت در سال ۲۰۰۱)