تعرفه‌ های اینترنت اتصال محور در ماه‌های آینده تغییر خواهد کرد
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره‌ی طرح جدید عرضه‌ی اینترنت ثابت اتصال محور که به‌تازگی در کمسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده است، گفت:

    برای گذر از سرویس‌های حجمی به سرویس‌های اتصال محور در بخش دسترسی ثابت، دو گام در نظر گرفته‌ شده است، تعرفه‌های اعلام‌شده قدم اول این طرح محسوب می‌شود.

به گفته‌ی عباسی شاهکوه، در گام نخست تعرفه‌هایی اعلام‌شده تا ۳۰ درصد نسبت به تعرفه‌های فعلی کاهش دارند؛ این تعرفه‌ها همچنین حداقل سرعت را برای دسترسی به شبکه‌ی ملی اطلاعات تعریف می‌کنند که افزایش کیفیت را نیز به دنبال دارد.

عباسی شاهکوه اعلام کرده است که گام دوم و نهایی این طرح ظرف چند ماه آینده با تنظیم تعرفه‌های انتقالِ داخلیِ افزایشِ ظرفیت‌ها برداشته خواهد شد و در آن صورت، ترافیک داخلی تا ۱۰ برابر هم قابل افزایش است و هزینه‌ها کاهش خواهد یافت و دسترسی به ترافیک داخلی، نامحدود خواهد شد.