بعضی‌ها تست نفوذ‌سنجی را به عنوان یک نوع خط‌مشی بیمه‌ای تعبیر می‌کنند . وقتی که این امکان وجود دارد که یک سیستم اطلاعاتی می‌تواند مورد حمله قرار گیرد و اطلاعات ارزشمندی از بین برود بنابراین در چنین شرایطی تست نفوذ‌ بدون هیچ مشکلی پرمنفعت‌تر از، از دست‌دادن آن اطلاعات است . بهای این تست بستگی به ریسکی دارد که اگر انجام نشود چه اتفاقی خواهد افتاد. هک قانونمند معمولاً به این معنی است که هیچ دلیلی برای خراب کردن فایل‌ها و اطلاعات ارزشمند وجود ندارد. سیستم‌هایی که با موفقیت به‌آنها نفوذ شده نیازمند این هستند که تعمیراتی روی آنها به صورت Offline انجام گیرد.