سلام دوستان عزیز وقت شما بخیر
در ادامه سری آموزش های وردپرس با یکی دیگر از این آموزش ها که بسیار جامع و کاربردی نیز هست همراه شما دوستان عزیز هستم.در این سری از اموزش ها میپردازیم به ترفند هایی مهم در کد نویسی و هک وردپرس که اهمیت بسیاری برای کابران دارد.زیرا در صورتی که بخواهند موردی را از وب سایت خود حذف کنند و یا به آن اضافه کنند میتوانند به جای استفاده از افزونه های وردپرس از این کد ها استفاده کنند.زیرا در صورتی که از افزونه ها به تعداد بسیار زیاد استفاده شود مشکلاتی از قبیل کندی در وب سایت شما به وجود می آورد.

مورد نخست: حذف منو از پنل مدیریت وردپرس

دوستان عزیز در ابتدای این مطلب باید خدمت شما متذکر شوم که حذف منو از پنل مدیریت باعث نمیشود که کاربران به محتوای صفحات آن منو در وب سایت شما دسترسی نداشته باشند چرا که از طریق آدرس موجود آن ها می توانند صفحه مرتبط به ان منو را مشاهده نمایند پس اگر میخواهید که مانع دستیابی کاربری به منو خاص در وب سایت خود شوید باید با استفاده از دسترسی های کاربری این کار را صورت دهید و حذف منو راه حل مناسبی برای حل این مشکل شما در وب سایت خود نیست.

حال شما دوستان عزیز میتوانید برای حل این مشکل از کد زیر استفاده کنید:

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
</pre>
<div class="crayon-pre">
<div id="crayon-563bb8dae67c8766975091-1" class="crayon-line"><span class="crayon-ta"><?php</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67c8766975091-2" class="crayon-line crayon-striped-line"><span class="crayon-t">function</span> <span class="crayon-e">custom_menu_page_removing</span><span class="crayon-sy">(</span><span class="crayon-sy">)</span> <span class="crayon-sy">{</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67c8766975091-3" class="crayon-line"><span class="crayon-h">    </span><span class="crayon-e">remove_menu_page</span><span class="crayon-sy">(</span> ‘<span class="crayon-v">$menu_slug</span>’ <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67c8766975091-4" class="crayon-line crayon-striped-line"><span class="crayon-sy">}</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67c8766975091-5" class="crayon-line"><span class="crayon-e">add_action</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'admin_menu'</span><span class="crayon-sy">,</span> <span class="crayon-s">'custom_menu_page_removing'</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67c8766975091-6" class="crayon-line crayon-striped-line"><span class="crayon-ta">?></span></div>
</div>
<pre>

دوستان عزیز در این حالت کافیست به جای عبارت $menu_slug لینک مورد نظر را قرار دهیم.در ادامه یک نمونه از موارد گفته شده را برای شما آورده ایم:

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
</pre>
<div class="crayon-pre">
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-1" class="crayon-line"><span class="crayon-ta"><?php</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-2" class="crayon-line crayon-striped-line"><span class="crayon-t">function</span> <span class="crayon-e">remove_menus</span><span class="crayon-sy">(</span><span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">{</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-3" class="crayon-line"><span class="crayon-h">  </span><span class="crayon-e">remove_menu_page</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'index.php'</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span><span class="crayon-h">                  </span><span class="crayon-c">//پیشخوان</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-4" class="crayon-line crayon-striped-line"><span class="crayon-h">  </span><span class="crayon-e">remove_menu_page</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'edit.php'</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span><span class="crayon-h">                   </span><span class="crayon-c">//نوشته ها</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-5" class="crayon-line"><span class="crayon-h">  </span><span class="crayon-e">remove_menu_page</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'upload.php'</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span><span class="crayon-h">                 </span><span class="crayon-c">//رسانه ها</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-6" class="crayon-line crayon-striped-line"><span class="crayon-h">  </span><span class="crayon-e">remove_menu_page</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'edit.php?post_type=page'</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span><span class="crayon-h">    </span><span class="crayon-c">//برگه ها</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-7" class="crayon-line"><span class="crayon-h">  </span><span class="crayon-e">remove_menu_page</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'edit-comments.php'</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span><span class="crayon-h">          </span><span class="crayon-c">//دیدگاه ها</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-8" class="crayon-line crayon-striped-line"><span class="crayon-h">  </span><span class="crayon-e">remove_menu_page</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'themes.php'</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span><span class="crayon-h">                 </span><span class="crayon-c">//نمایش</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-9" class="crayon-line"><span class="crayon-h">  </span><span class="crayon-e">remove_menu_page</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'plugins.php'</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span><span class="crayon-h">                </span><span class="crayon-c">//افزونه ها</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-10" class="crayon-line crayon-striped-line"><span class="crayon-h">  </span><span class="crayon-e">remove_menu_page</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'users.php'</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span><span class="crayon-h">                  </span><span class="crayon-c">//کاربران</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-11" class="crayon-line"><span class="crayon-h">  </span><span class="crayon-e">remove_menu_page</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'tools.php'</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span><span class="crayon-h">                  </span><span class="crayon-c">//ابزار ها</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-12" class="crayon-line crayon-striped-line"><span class="crayon-h">  </span><span class="crayon-e">remove_menu_page</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'options-general.php'</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span><span class="crayon-h">        </span><span class="crayon-c">//تنظیمات</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-13" class="crayon-line"><span class="crayon-sy">}</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-14" class="crayon-line crayon-striped-line"><span class="crayon-e">add_action</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'admin_menu'</span><span class="crayon-sy">,</span> <span class="crayon-s">'remove_menus'</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67d6432290385-15" class="crayon-line"><span class="crayon-ta">?></span></div>
</div>
<pre>

دوستان عزیز مورد دومی که در این ترفند ها وجود دارد روش حذف زیر منو ها از پنل مدیریت وب سایت است.
دوستان عزیز در قسمت قبلی در مورد حذف منو ها صحبت کردیم و حال شما دوستان باید بدانید که کدی که منو ها را حذف میکند نمیتواند زیر منو ها را نیز حذف کند که برای حذف زیر منو ها به هک دیگری از وردپرس نیاز داریم.شما دوستان عزیز باید برای حذف زیر منو ها در وب سایت وردپرسی از کد زیر استفاده کنید:

۱
remove_submenu_page( $menu_slug, $submenu_slug );

در این کد بالا موارد استفاده شده به شرح زیر است:

$menu_slug = در این قسمت باید لینک آدرس منو را قرار دهیم

$submenu_slug = در اینجا هم لینک سابت منو را قرار میدهیم.

یک مثال از موارد گفته شده به شرح زیر است:

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
</pre>
<div class="crayon-pre">
<div id="crayon-563bb8dae67df209120063-1" class="crayon-line"><span class="crayon-ta"><?php</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67df209120063-2" class="crayon-line crayon-striped-line"><span class="crayon-e">add_action</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'admin_menu'</span><span class="crayon-sy">,</span> <span class="crayon-s">'adjust_the_wp_menu'</span><span class="crayon-sy">,</span> <span class="crayon-cn">999</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67df209120063-3" class="crayon-line"><span class="crayon-t">function</span> <span class="crayon-e">adjust_the_wp_menu</span><span class="crayon-sy">(</span><span class="crayon-sy">)</span> <span class="crayon-sy">{</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67df209120063-4" class="crayon-line crayon-striped-line"><span class="crayon-h">  </span><span class="crayon-v">$page</span> <span class="crayon-o">=</span> <span class="crayon-e">remove_submenu_page</span><span class="crayon-sy">(</span> <span class="crayon-s">'themes.php'</span><span class="crayon-sy">,</span> <span class="crayon-s">'widgets.php'</span> <span class="crayon-sy">)</span><span class="crayon-sy">;</span></div>
<div id="crayon-563bb8dae67df209120063-5" class="crayon-line"><span class="crayon-ta">?></span></div>
<div class="crayon-line">
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز
د