گوگل می داند که برای حفظ شهرت خود به عنوان یک موتور جستجوی برتر باید خدمات و نتایج بهتری نسبت به بقیه موتورهای جستجو ارائه نماید. حال شما برای تائید چگونگی عملکرد وب سایت خود چه کاری باید انجام دهید؟ آیا شما ابزار آماری بر روی وب سایت خود نصب کرده اید؟ تا آنچه برای گوگل از وب سایت شما قابل مشاهده است، برای شما نیز قابل مشاهده باشد!

گوگل دقیقاً می داند که در وب سایت خود چه زمانی به طور موثر برای کمک به ارتباط با جستجوگران آتی وب سایت خود صرف کرده اید. گوگل از تعداد بک لینک های متصل با وب سایت شما دقیقاً می داند که چقدر وب سایت تان محبوب و معروف می باشد. در واقع خود اینترنت به وب سایت شما “رای” می دهد. گوگل دقیقاً میزان ارتباط وب سایت شما با محتوای سایت تان را می داند؛ موتور جستجو مانند یک انسان محتوای سایت شما را “می خواند”.

استفاده از گوگل آنالیز (تجزیه و تحلیل ترافیک وب سایت) اطلاعات دقیقی که شما از وب سایت تان نیاز دارید را ارائه می نماید. برای مثال: چه تعداد بازدیدکننده در روز از وب سایت شما دیدن می کند، از کجا وب سایت شما را پیدا کرده اند، چه زمانی در وب سایت شما صرف کرده اند، چه چیزهایی در وب سایت شما دیده و از چه صفحاتی بازدید کرده اند؟ همچنین چه صفحاتی باعث خروج آنها از وب سایت تان شده است؟

هنگامی که شما این آمارهای تجزیه و تحلیل شده را جمع آوری می کنید، تمامی الگوها، نقایص و راه کارها برای شما قابل مشاهده خواهد شد. اکثر صاحبان وب سایت در مورد اطلاعات مرتبط با وب سایت خود مطلقاً چیزی نمی دانند و همین امر قدرت تصمیم گیری آنها را برای گسترش و پیشرفت وب سایت را غیرممکن می سازد. البته تا حدودی بررسی آمار بازدیدها از طریق کانتر وب سایت انجام می شود، اما این آمار اطلاعات کافی برای تشخیص تغییرات مناسب برای وب سایت را ارائه نمی کند.

به منظور ایجاد تغییرات مناسب، باید در مورد بازدیدهای وب سایت خود اطلاعات کافی داشته باشید. به طور مثال: چه روزی از هفته بیشترین آمار بازدید را دارد؟ دلیل آن چیست؟ ترافیک وب سایت در کجا ایجاد می شود و از طریق چه وب سایتی هدایت می شود؛ موتور جستجو و یا بازدیدکنندهء مستقیم؟ کدام کلمه کلیدی را تایپ کرده اند تا به وب سایت شما هدایت شده اند؟