بک‌دور
در حقیقت، یک روش برای دور زدن تأیید هویت برنامه‌ها روی رایانه است. وقتی یک سیستم به این برنامه آلوده شود، در واقع، یک در پشتی (مانند در پشتی خانه) ایجاد می‌کند و از آن راه، به انتقال اطلاعات و یا صدور اجازه برای نصب برنامه‌های غیرمجاز می‌پردازد و به این صورت، اجازه‌ حمله‌ مهاجمان به رایانه فراهم می‌آید. هکرها به طور معمول «بک‌دورها» را برای حمله به رایانه‌ها انتخاب می‌کنند.