تصاویر صفحات فروشگاه اینترنتی خود را بهینه سازی کنید.

تصاویر، نقطه کلیدی برای فروش به کاربران هستند و تا زمانی که سئو پایه ای سایت در آن اجرا نشده باشد، شما هنوز می توانید متن Alt تصاویر را دستکاری کرده و تصاویر می توانند باعث تمایز قابل توجه صفحات شما از نظر بصری شوند. متن Alt اهمیت ویژه ای دارد. پس حتما از آن جملات بهینه سازی برای توضیح محصول داخل صفحه استفاده کنید. بیشتر به گوگل توضیح دهید تا به کاربران. حواستان باشد تا بیش از حد کلمات کلیدی را به کار نبرده و محتوای روباتیک مانند را در کل سایت قرار ندهید. این کار تنها به محتوای تکراری می افزاید.

حتما عکس هایتان بزرگ و مشخص باشند. در صورت امکان، تمامی عکس های مشابه از محصول را قرار داده، و محصول همراه با موارد اضافی اش بیان شود. بعضی اوقات، اضافه کردن محصول سه بعدی می تواند خوب باشد، البته در بسیاری فروشگاه های اینترنتی، چنین کاری امکان پذیر نیست. در زمان ساخت عکس از محصول، یکی از مواردی که باید حتما به آن توجه داشته باشید، انسجام داخل فروشگاه اینترنتی است. بهتر است عکس های شما، با زاویه شبیه ویترین گرفته شوند. همین طور باید رزولوشن و رنگ های تمامی عکس ها شبیه هم باشند. اگر پس زمینه وجود دارد، باید پس زمینه ها مشابه باشند. یکسان بودن در کل سایت، بسیار مفید و به فروشگاه شما نظام خواهد بخشید.