.بسته‌های اسنیفر
یک برنامه‌ نرم‌افزاری کاربردی است که در انتقال داده‌ها در شبکه، درخواست رمز عبور از کاربر می‌کند.