در فرم های وب معمولا کادری وجود دارد که کاربر باید آدرس ایمیل خود را در آن وارد نماید . برنامه نویس یا طراح وب نیاز خواهد داشت ، بتواند مقدار وارد شده در کادر متن مربوط به ایمیل را بررسی کرده و چنانچه با فرمت واقعی یک ایمیل سازگار باشد ، آن را قبول کرده و در سیستم ثبت نماید .
در اینجا یک مسئله وجود دارد . ما نمی توانیم بررسی کنیم که آیا ایمیل وارد شده توسط کاربر ، ایمیل واقعی وی می باشد و یا اینکه اصلا وجود خارجی دارد یا خیر . بلکه فقط می توانیم بسنجیم که آیا ایمیل وارد شده با فرمت یک ایمیل واقعی مطابقت دارد یا خیر .
برای این منظور باید مقدار وارد شده برای ایمیل دارای یک علامت @ و یک علامت نقطه ( . ) باشد . همچنین باید علامت @ اولین کاراکتر ایمیل نبوده و همواره قبل از کاراکتر ( . ) ، قرار بگیرد . در نهایت هم باید حداقل ۲ کاراکتر بعد از کاراکتر نقطه ( . ) ، وجود داشته باشد .