اگر زمانی بخواهید پرینت سرور خود را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگری انتقال دهید، می توانید لیستی از پرینترها و درایورها را از همین پرینت سرور export کرده و در سرور جدید import کنید.

Export کردن پرینترها

برای Export کردن لیست پرینترها و تنظیمات آن :

– از start \ Administrative Tools \ Print Management رفته و روی Print Management راست کلیک کنید.
– در صفحه Getting Started With Printer Migration، گزینه Export Printer Queues And Printer Drivers To A File را انتخاب و Next کنید.

– در صفحه Select A Print Server، پرینت سرور مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر همین کامپیوتر ، پرینت سرور مورد نظر شماست ، گزینه this print server را انتخاب کرده، در غیر اینصورت با انتخاب گزینه A print server on the network پرینت سرور مورد نظر خود را مشخص کنید.

– در صفحه Review The List Of Items To Be Exported لیست مواردی که export خواهند شد را نشان می دهد. Next کنید.

– در صفحه Select the File Location بایستی محل ذخیره شدن فایل export را مشخص کرده و Next کنید.- در پایان، فرایند exporting به پایان رسیده و روی finish کلیک کنید.

شما می توانید پرینترها را از طریق دستور و یا از script با استفاده از ابزار PrintBRM که در پوشه ای در مسیر %SystemRoot%\System32\spool\tools قرار دارد، export کنید :

cd %SystemRoot%\System32\spool\tools\

printbrm -b -f printers.printerexport

برای اطلاعات بیشتر دستور PrintBRM ? را تایپ کنید.