باز کردن فایل متنی به کمک متد OpenAsTextStream

اگر متغیر objFile یک نمونه از آبجکت File باشد، که آن را ساخته ایم، حال چنانچه بخواهیم آن فایل را باز کنیم، از مند OpenAsTextStream استفاده می کنیم. این متد متعلق به آبجکت فایل است (متعلق به Fso نیست).
طرز فراخوانی این متد به صورت زیر است:

Set objOpenFile = objFile.OpenAsTextStream(Mode, Format)

این تابع دو تا آرگومان می گیرد. Mode و Format که مثل تابع OpenTextFile است که در بالا توضیح داده شد.

نکته:
دو تا آرگومان Name و Create در این تابع وجود ندارند. زیرا ما قبلا یک آبجکت File را داشته ایم. نام فایل که مشخص است و مسلما فایل نیز از قبل موجود است چرا که اگر موجود نبود که نمی توانستیم یک آبجکت فایل برای آن فایل داشته باشیم. پس آرگومالن create هم لازم نیست.