قسمت محاوره ای و ارتباط با کاربران در تمامی نرم افزار هایی که با ساختار MVC پیاده سازی میشوند با استفاده از لایه ی VIEW انجام میگیرد.ذات اصلی لایه ی VIEW بر اساس HTML است.برای ایجاد یک VIEW ساده ابتدا روی Controller کلیک راست کرده و Add ->controller را کلیک میکنیم

از پنجره باز شده Mvc Controller Empty را انتخاب کرده و گزینه Add را کلیک میکنیم.حال نام پیش فرض HomeController را برای آن انتخاب میکنیم.صفحه ای که مشاهده میکنیم صفحه ی کنترلر میباشد ActionResult در MVC پدر همه ی Result ها میباشد به همین دلیل میتوان داخل آن ViewResult را بازگرداند.

حال روی index کلیک راست کرده و گزینه ی Add View را انتخاب میکنیم.

پس از کلیک روی گزینه Add مشاهده میکنیم که در پوشه views -> home صفحه ای به نام index اضافه شده است .پس از ایجاد هر تغییر دلخواه در این صفحه و اجرا گرفتن از آن میتوان آن را مشاهده کرد.

در اینجا داخل تگ h2 مقدار hi world را نوشته ایم