ایجاد کردن رکوردست برای جدول
بعد از اینکه یک اتصال به بانک اطلاعاتی ایجاد کردیم ( ایجاد کردن اتصال ) می توانیم یک رکوردست بسازیم

فرض کنید بانک اطلاعاتی به نام Northwind داریم ، و درون این بانک اطلاعاتی جدولی به نام Customers وجود دارد . حالا با استفاده از دستورات زیر می توانیم به داده های موجود در جدول Customers دسترسی داشته باشیم

de

 

دستور زیر تمام فیلدهای تمام رکوردها را بدون در نظر گرفتن هیچ شرطی در انتخاب فیلدها و رکوردها در رکوردست بار گذاری می کند

rs.Open “Customers”, conn