۱٫اضافه کردن html doctype:

بوت استرپ از عناصر html  و خواص css استفاده میکند که نیاز به HTML DOCTYPE  در اول کد میباشد.

همیشه شامل HTML DOCTYPE در آغاز کد,همراه با ویزگی های زبان و مجموعه کاراکترهای صحیح میباشد:

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<meta charset=”utf-8″>
</head>
</html>

۲٫پشتیبانی بوت استرپ از موبایل ها و دستگاه های با رزولیشن متفاوت توسط کد زیر:

که این کد در داخل تگ <head> قرار میگیرد.

<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″>

کد width=device-width  عرض دستگاه مورد نظر را با screen صفحه تنظییم میکند.

initial-scale=1قسمت مجموعه سطح زوم اولیه زمانی که صفحه برای اولین بار توسط مرورگر بارگذاری می شود.

۳٫Containers:

بوت استرپ نیاز به یک عنصر که محتویات سایت را در آن قرار دهد:

دارای دو کلاس containers هستیم:

۱٫container. که ریسپانسیو بودن اسیت را فراهم میکند

۲٫٫container-fluid