ایجاد انیمیشن در اچتمل ۵:  ادوبی امکان ایجاد انیمیشن های جذابی را با استفاده از ترکیب برنامه ی Illustrator و DreamWeaver فراهم کرده است و برای اینکار از استاندارد فرمت تصاویر برداری خودش با نام FXG (flash xml graphic) ، امکانات اچتمل ۵ و جاوا اسکریپت بعنوان رندرکننده ی تصاویر بهره میگیرد. FXG استانداردی برای تبادل داده های گرافیکی با فرمت XML بین برنامه های ادوبی است.

وجود اچتمل ۵ در دریم ویور با توجه به اینکه دریم ویور یک ادیتور HTML است امری عادی است. اما اینکه ادوبی امکانات جدیدی را بر پایه ی HTML5 برای انیمیشن سازی فراهم کرده، نشان میدهد که ادوبی در فکر یکپارچه سازی اچتمل ۵ در ابزارهای طراحی وب این شرکت و استفاده ی حداکثر از این تکنولوژی جدید است.