اکستنژن  Tab Effect  
Tab Effect  : تغییرtab های فایرفاکس را بصورت سه بعدی و چرخشی انجام میده.