اکستنژن  abKit
abKit : مدیریت TAB های زیادی که در فایرفاکس بازکرده اید کار مشکلی است. آنرا به این افزونه بسپارید