اکستنژن هایی برای اجرای اسکریپت تحت فایرفاکس :

Greasemonkey یک برنامه مدیریت اسکریپت های قابل افزودن به فایرفاکس
Stylish : این اکستنژن نیز یک مدیریت دیگر برای اسکریپت های فایرفاکس است.