به منظور ایجاد برنامه های وب ایمن ، تبعیت از یک رویکرد جامع امری است الزامی . بنابراین ، می بایست امنیت برنامه های‌ وب را در سه لایه متفاوت بررسی و اقدامات لازم را در هر لایه با توجه به جایگاه آن انجام داد . شکل زیر سه لایه مهم به منظور ایجاد برنامه های وب ایمن را نشان می دهد .