انواع cms
Wiki:
سیستم مدیریت محتوا برای انتشار و تولید مطالب مانند انواع  wikiها.

Transactional content management systems یاT-CMS :
برای مدیریت داد و ستدها در تجارت الکترونیک.

Integrated content management systems یا I-CMS :
برای ادغام با یک سیستم تجاری برای درست کردن خودکار محتوا.

Digital Asset Management systems یاDAM :
برای مدیریت رسانه ها مانند فیلم و معرفی محصولات برای بازار یابی.

Publications management systems یاP-CMS :
برای انتشار انواع محتوا ها مثل راهنما ، مقاله ، کتاب ، منابع و …

Learning management systems یا L-CMS :
برای ایجاد سیستم آموزش از راه دور از طریق سیستم های تحت وب.

Web management systems یا W-CMS :
برای ایجاد و مدیریت محتوای سایت های وب.

بسیاری از CMS ها در متن های مختلف و با توانایی های گوناگون به بازار عرضه می شوند . البته قابلیت بروز رسانی مطالب در همه مشترک است اما توانایی های ویژه دیگری دارند که با قیمت های مختلف به شما پیشنهاد می دهند .