انواع گرافیک رایانه ای
دو نوع گرافیک رایانه ای وجود دارد: نوع اول نوع گرافیک رستری یا Raster که به گرافیک Bitmap نیز شهرت دارد . گاهی نیز به گرافیک رستری گرافیک پیکسلی هم می گویند. نوع دوم آن گرافیک وکتور یا Vector می باشد که به نوع “برداری” نیز شهرت دارد.
گرافیک پیکسلی یا رستری
این نوع گرافیک تشکیل شده است از خانه های پیکسلی که دارای درجه مشخصی از یک رنگ می باشند و وقتی این پیکسل ها در کنار یکدیگر با درجه رنگهایی مختلف از هم، قرار می گیرند، تصاویر را تشکیل می دهند. در گرافیک پیکسلی به دلیل اینکه شما با رنگ پیکسل ها سرو کار دارید، قادر به ویرایش، حذف یا ایجاد تصویر یا عکس نیستید. تنها می توانید عکس یا تصاویر دیجیتال را توسط دسترسی به پیسلهای رنگی آن، ویرایش نمایید. آنچه در گرافیک رستری اهمیت دارد، تعداد پیکسل های رنگی در اینچ می باشد، زیرا این تعداد، کیفیت رنگی و وضوع تصویری عکس دیجیتال را مشخص می کند. به تعداد پیکسل های رنگی در اینچ، رزولوشن می گویند. و مقدار رزولوشن، همان مقدار پیکسل ها را در واحد اینچ مشخص می کند که اصطلاحا به آن واحد dpi می گویند (یعنی Dot Per Inch یا تعداد نقاط در اینچ).

همین واحد dpi است که باعث می شود وقتی شما یک تصویر رستری را بزرگ نمایی می کنید، کیفیت تصویر پایین تر می اید. زیرا هرچه هم که آنرا بزرگ تر کنید نمی توانید رزولوشن یا تعداد پیکسل های آن را در واحد اینچ افزایش دهید. کیفیت این تصاویر با سایز ارتباط مستقیم دارد.

از برنامه های گرافیکی که رستری هستند میتوان به نرم افزار فوتوشاپ یا برنامه pait اشاره کرد.

گرافیک وکتور یا برداری
این نوع گرافیک، گرافیکی رایانه ای است که با فرمولهای ریاضی سر و کار دارد. از خط ها، منحنی ها و اشکالی که دارای بعد و مختصات ریاضی می باشند و مکان آنها با x و y تعریف می گردد. دارای طول و عرض ریاضی می باشند و رزولوشن آنها با تغییر سایز، تغییر نمی یابد. بنابراین کیفیت تصاویر در هر سایزی یکسان می ماند و این کار از طریق محاسبات ریاضی انجام می شود.

این گرافیک یکی از بهترین و پرکاربردترین انواع گرافیک رایانه است، برای کار تصویر سازی استفاده می شود و طراحی آرم ها و گاهی تصویر سازی کتاب های کودک و … توسط برنامه های وکتوری انجام می شود. از جمله برنامه هایی که با سیستم گرافیک برداری، کار تصویر سازی را انجام میدهند می توان به برنامه Adobe Illustrator و Coreldraw اشاره نمود.