هر zone میتواند به انواع مختلفی پیکربندی شود

۱٫Primary zone
۲٫secondary zone
۳٫stub zone

Primary zone(Default zone
اولین zone که درست میکنیم primary است

Secondary zone
یک نسخه مشابه از primary zone است که به دلیل back up و load balancing(توزیع بار کاری ) ایجاد میشود

Stub zone
name server record ها را در بردارد
قبل از اینکه به سراغ پیکربندی DNS برویم لازم است که با بعضی اصطلاحات و تنظیمات آشنا شوید