انواع بافر(محافظ) با کارکرد بالا :

استک کارکرد بالا

کارکرد هیپ
استک کارکرد بالا:   استک کارکرد بالا زمانی اتفاق می افتد که بافر(محافظ) فعال است . کدهای مخرب را می توان بروی استک فعال کرد . اشاره گر بازگشت بازنویسی به طوری که جریان سوئیچ های کد مخرب فعال هستند اعمال می شود. زبان C و مشتقات آن ارائه راه های زیادی برای قرار دادن اطلاعات در بافر(محافظ) را ارائه می دهند.

کارکرد هیپ :   متغیرهایی که به صورت پویا با توابع مختلف در حال اجرا می‌باشند، از جمله malloc، اختصاص داده شده بر روی استک ایجاد می شوند. هیپ درحمله به بافر (محافظ)مبتنی بر استک در قسمت پایین تر از استک قرار می‌گیرد. دیگر متغیرهای پویا، که می‌تواند اثرات غیر منتظره و ناخواسته را داشته باشند، یک برنامه در داده ها بدون چک کردن اولیه به مقصد هدف متناسب با کپی است.
مهاجم می تواند برنامه را با قطعه‌ای از داده هایی که بزرگ هستند درنظر بگیرد. به جای نوشتن استک های اطلاعات مدیریت ، اغلب در محیط ممکن است اجازه داده شود که مهاجم به کنترل اجرای برنامه بپردازد.