بسیاری از افراد در سرچ گوگل ابتدا فراموش می کنند که کیبورد کامپیوتر را فارسی کنند شما می توانید از این شیوه به نفع خود استفاده کنید در عکس فوق می بینید که این کلمه ۳۳۳۰ بار در سایت های دیگر موجود می باشد اما در سرچ کلمه طراحی سایت حدودا ۵ میلیون بار این کلمه تکرار شده است و آمدن در صفحه اول بسیار مشکل است .

با این روش  می توان بازدید از سایتتون رو افزایش بدید برای این منظور کلمات کلیدی سایت خود رو انتخاب و معادل فارسی را در سایت خود به کار برید برای یک شرکت طراحی سایت کلمه های زیر مناسب است.

xvhpd shdj

xvhpd ,f shdj

شما نیز کلمات مناسب برای سایت خود را انتخاب نمایید تا از این طریق مشتریانی که اشتبا ها تایژ می کنند را به سوی سایت خود دعوت کنید