انتخاب بیشترین تعداد دامین در هر Forest

در ویندوز سرور ۲۰۰۰، پیشنهاد می کنم که حداکثر ۸۰۰ دامین را در هر forest ایجاد کنید. در ویندوز سرور ۲۰۰۳، زمانی که سطح عملیاتی forest بر روی ویندوز سرور ۲۰۰۳ (به این سطح عملیاتی، سطح عملیاتی دوم هم می گویند) است، حداکثر ۱۲۰۰ دامین را در هر forest بسازید.