انتخاب بیشترین تعداد تنظیمات Kerberos

بهتر است که بیشترین سایز برای هر تیکت کربروس را ۴۸۰۰۰ بایت انتخاب کنید که این مقدار از طریق یک کلید DWORD به نام MaxTokenSize در رجیستری (HKEYLOCALMACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Lsa\Kerberos\Parameters) و یا از طریق Group Policy تعیین می شود.
نکته: بیشترین مقدار مجاز برای MaxTokenSize 65535 بایت است. با این حال به دلیل روش رمزنگاری در tokenهای احراز هویت HTTP که base64 است، مقدار بیش از ۴۸۰۰۰ را برای MaxTokenSize پیشنهاد نمی کنم. در ویندوز سرور ۲۰۱۲، مقدار پیش فرض برای MaxTokenSize بر روی ۴۸۰۰۰ تعیین شده است.