در مطالب و آموزش های قبلی در مورد ایجاد یک وب سایت پویا و یا به اصطلاح داینامیک با استفاده از زبان برنامه نویسی ASP.NET مطالبی ارائه شد و به طور کامل با چگونگی انجام این کار آشنا شدیم.در این مطلب قصد داریم تا این نکته را بررسی کنیم که حال که این وب سایت پویا را که ایجاد کنیم امتحان کنیم.

اکنون زمان آن است که سایت دینامیک طراحی شده خود را تست نماییم . برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید :

فایل Defult.aspx را باز کرده و با زدن کنترل Ctrl+F5 آن را اجرا نمایید .
صفحه لیستی را به شما نمایش می دهد که شامل تمامی جداولی است که در مراحل قبل بر شی مدل داده ای اضافه کرده بودید .مثل تصویر زیر :

untitled

 
برای نمونه بر روی یکی از جداول مثل جدول Product کلیک کنید . صفحه جدیدی باز خواهد شد که اطلاعات جدول انتخاب شده را نمایش می دهد . اگر جدول دارای کلید فیلد خارجی باشد ، لینکی

درون آن فراهم شده که به صفحه جدول مرتبط با آن متصل است . اگر هم جدول یک جدول مادر است ، دارای لینکی خواهد بود که از طریق آن می توانید به جداول فرزند آن دسترسی داشته باشید .

دکمه Delete موجود بر روی صفحه را برای حذف یک رکورد از جدول بزنید .

با زدن دکمه های شماره صفحه ، بین صفحات رکوردهای جدول حرکت کنید .

با زدن دکمه Edit جدول را برای ویرایش باز کرده ، مقادیر آن را تغییر داده و با زدن دکمه Update Item ، تغییرات را در جدول اعمال کنید .

در پایان صفحه ، دکمه ای به نام Insert New وجود دارد . آن را برای ایجاد یک رکورد جدید در جدول کلیک نمایید . صفحه ای باز می شود که حاوی فیلدهای لازم برای ورود اطلاعات است .

اطلاعات جدید مورد نظر خود را وارد نموده و با زدن دکمه Insert ، آنها را در جدول پایگاه داده ثبت کنید . و کارهای دیگر .چ

سایت داده ای پویای شما آماده است . می توانید سایر عملیات مورد نظرتان را نیز به راحتی انجام دهید .