در ادامه آموزش افکت ها در زبان برنامه نویسی جی کوئری به یک افکت کاربردی دیگر می رسیم به نام افکت ( ) fadeTo در jQuery با هم در ادامه مطلب در مورد آن بیشتر خواهیم دانست:

افکت fadeTo میزان شفافیت و وضوح نمایش یک عنصر را به تدریج به یک مقدار تعیین شده از سوی کاربر تغییر می دهد .

به عبارت دیگر افکت fadeTo میزان نور نمایش یک عنصر را کم یا زیاد می کند . شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

 (  selector ” ).fadeTo ( speed , opacity , callback” )#

selector : selector عنصری است که این افکت باعث تغییر وضوح نمایش آن می شود .

speed : این پارامتر در این متد اجباری بوده و حتما باید مقدار دهی شود . در غیر این صورت افکت کار نخواهد کرد .
این پارامتر سرعت تغییر وضوح تصویر عنصر توسط افکت را تعین می کند .
این پارامتر به دو صورت قابل مقداردهی می باشد .
تعیین به وسیله زمان بر حسب میلی ثانیه : در این حالت مدت زمانی که می خواهید در آن وضوح تصویرعنصر تغییر کند را نعیین می کنید . مثلا ۱۰۰ ms .
تعیین بر اساس ۳ حالت کلی زیر : در این حالت با انتخاب یکی از ۳ مقدار زیر سرعت تغییر وضوح تصویر عنصر را آرام ، معمولی و یا سریع انتخاب می نمایید .
“slow”
“normal”
“fast”

opacity :این پارامتر در این متد اجباری بوده و حتما باید مقدار دهی شود . در غیر این صورت افکت کار نخواهد کرد . .
این پارامتر میزان تغییر وضوح تصویر عنصر را تعیین می کند . مقداری که به این پارامتر می توان داد باید عددی بین ۰٫۰ تا ۱ باشد و هر چه عدد انتخاب شده کمتر باشد ، وضوح تصویر عنصر هم کمتر خواهد بود .
callback : توسط این پارامتر می توان نام یک تابع را تعیین کنید تا پس از پایان یافتن اجرای افکت و تغییر وضوح تصویر عنصر مورد نظر ، آن تابع اجرا شود .
به کار بردن این پارامتر اختیاری است .

مثال زیر کاربرد افکت fadeTo را نشان میدهد:

}()button”).click(function”)$
;(p”).fadeTo(1000,0.4″)$
;({

مثال زیر روش استفاده از متد fade را با مقادیر متفاوت نشان می دهد :

}()button”).click(function”)$
;(div1″).fadeTo(“slow”,0.15″)$
;(div2″).fadeTo(“slow”,0.4″)$
;(div3″).fadeTo(“slow”,0.7″)$
;({