افزونه ی HTML5 intellisense : کدهای html5 را براحتی میشناسه و در کدنویسی وقت شما رو کم میکنه.
افزونه ی Telerik WebUI Controls : کنترل های کمپانی تلریک برای محیط وب