اعلان <DOCTYPE!>

<DOCTYPE!> یک تگ HTML نیست بلکه یک اعلان است و به مرورگر می گوید چه نسخه HTMLی در صفحه استفاده شده است.

در HTML5 (اچ تی ام ال ۵) تنها یک اعلان <DOCTYPE!> وجود دارد و بسیار ساده است:

 

mm