با سلام خدمت شما عزیزان ، امیدوارم که خوب باشید با اموزشی در زمینه html در خدمت شماهستیم.

اعلام نوع داکیومنت در HTML5 هم ساده و هم جالب می باشد. این کار به سادگی زیر میباشد:

‎<!DOCTYPE html>

‎بر خلاف doctype در HTML1 و HTML4 که با آن آشنا هستیم:

‎<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>

‎<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” ‎‎”HTTP>

/www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>

‎<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN” ‎‎”HTTP>

/www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd”>

‎<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” ‎‎”HTTP>

/www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>

‎<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” ‎‎”HTTP>

/www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>‎

برخی از آنها حتی در یک خط نوشته نمی شوند. این اولین دلیلی است که نشان می دهد کار طراحان وب با HTML5 راحت تر شده. یک صفحه ی HTML5 می تواند به سادگی زیر باشد:

‎<!DOCTYPE html>‎

<html>‎

<head> ‎

<title>HTML5 is rocks!</title>

</head>‎

<body>

‎  <h1>HTML5 Rocks!</h1>   ‎

</body>‎

</html>‎

شروع کار HTML5
۱     خوش آمدید HTML5
۲     چرا HTML5 مهم است؟
۳     آموزش DocType
۴     آموزش مسائل سربرگ HTML
۵     آموزش صدا در HTML 5
۶     آموزش Video در HTML 5

آموزش کن وس Canvas
۱     آموزش کن وس Canvas
۲     آموزش کن وس Rectangle در HTML
۳     آموزش کن وس Shadow در HTML
۴     آموزش کن وس Path در HTML
۵     آموزش کن وس image در HTML
۶     آموزش کن وس Text در HTML

آموزش اتریبیوت
۱     آموزش Web form 2.0
۲     آموزش اتریبیوت Input Attr : Placeholder
۳     آموزش اتریبیوت Input Attr : Autofocus
۴     آموزش اتریبیوت Input Attr : Required field
۵     آموزش اتریبیوت Input Attr : DataList

Input Type در HTML5
۱     آموزش Input Type : Search
۲     آموزش Input Type : Email,URL,Phone
۳     آموزش Input Type : Range
۴     آموزش Input Type : Number
۵     آموزش Input Type : Date
۶     آموزش Input Type : Color

آموزش Semantic
۱     آموزش وب معنایی
۲     آموزش Semantic mark
۳     آموزش Semantic time
۴     آموزش Semantic meter
۵     آموزش Semantic progress
۶     آموزش Semantic section
۷     آموزش Semantic header
۸     آموزش Semantic footer
۹     آموزش Semantic nav
۱۰     آموزش Semantic article
۱۱     آموزش Semantic aside

مواردی که در HTML5 باید رعایت شوند
۱     عناصری که نباید استفاده کنید
۲     ویژگی هایی که نباید استفاده کنید
۳     آموزش چطوری سایه بیندازیم؟

HTML5 یا زبان نشانه‌گذاری ابرمتنی۵ زبانی برای ساختن و ارائهٔ محتوا برای شبکه جهانی وب است، این پنجمین تجدید نظر از استاندارد اچ‌تی‌ام‌ال است (در سال ۱۹۹۰ ایجاد و در سال ۱۹۹۷ به عنوان HTML4 استاندارد شده‌است) و تاکنون همچنان در دست توسعه‌است. اهداف اصلی اچ‌تی‌ام‌ال۵ بهبود این زبان به صورتی است که از جدیدترین فناوری‌های چند رسانه‌ای پشتیبانی کند در حالی که هم به راحتی توسط انسان‌ها قابل خواندن باشد وهم به طور مداوم توسط رایانه‌ها و دستگاه‌ها (مرورگرهای وب، تجزیه کننده‌ها و غیره) قابل درک باشد. اچ‌تی‌ام‌ال۵ در نظر دارد نه تنها HTML4 بلکه XHTML۱ و ۲HTML را نیز پشتیبانی کند. با پیروی از نسخه های قبلی اش HTML4.1 و XHTML1.1 ، اچ‌تی‌ام‌ال۵ یک پاسخ به استفاده مشترک اچ‌تی‌ام‌ال و XHTML بر روی شبکه جهانی وب، ترکیبی از ویژگی‌های معرفی شده توسط مشخصات مختلف و موارد معرفی شده توسط محصولات نرم‌افزاری مانند مرورگرهای وب است. مواردی که توسط کارهای مشترک ایجاد شده‌است. و هم چنین پاسخی به بسیاری ازخطاهای نحوی در مستندات وب موجود است. همچنین در تلاش است یکزبان نشانه گذاری یکتا تعریف کند که بتواند در دو قالب اچ‌تی‌ام‌ال یا XHTML نوشته شود.
اعلام نوع داکیومنت در HTML5 هم ساده و هم جالب می باشد. این کار به سادگی زیر میباشد:

‎<!DOCTYPE html>

‎بر خلاف doctype در HTML1 و HTML4 که با آن آشنا هستیم:

 

‎<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>

‎<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” ‎‎”HTTP>

/www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>

‎<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN” ‎‎”HTTP>

/www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd”>

‎<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” ‎‎”HTTP>

/www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>

‎<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” ‎‎”HTTP>

/www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>‎

 

برخی از آنها حتی در یک خط نوشته نمی شوند. این اولین دلیلی است که نشان می دهد کار طراحان وب با HTML5 راحت تر شده. یک صفحه ی HTML5 می تواند به سادگی زیر باشد:

‎<!DOCTYPE html>‎

<html>‎

<head> ‎

<title>HTML5 is rocks!</title>

</head>‎

<body>

‎ <h1>HTML5 Rocks!</h1>   ‎

</body>‎

</html>‎