اعداد

اعداد به فرمی عادی مشاله سایز زبان ها تعریف می شوند، همچون ۰, -۱, ۳٫۴, ۳٫۵e-8. پایتون دارای نوع داده صحیح با محدودهٔ یکسان هستند. تا قبل از نسخه ی ۳ پایتون، تنها دو نوع عدد صحیح موجود بود، یکی اعداد صحیح عادی با طول ثابت، و اعداد صحیح با طول بلند ثابت. اینکه از کدام نوع عدد صحیح استفاده شود، به صورتی خوکار توسط پایتون انجام می شد. در ویرایش های جدید، این دو نوع متفاوت کاملا حذف شده اند. اعداد حقیقی (به انگلیسی: float) به صورت عادی تعریف می شوند. استفاده از این نوع زمانی انجام می شود که از علامت نفطه به عنوان ممیز اعشار استفاده شود، مانند ۱٫۱ .