یکی از نیازهای مهم طراحان وب در هنگام طراحی فرم های HTML ، امکان اعتبار سنجی داده هایی است که کاربر در فیلدهای فرم وارد می نماید . یعنی چه ؟
یعنی که برنامه ابتدا داده های ورودی کاربر را با معیارهای مورد نظر طراح مقایسه کرده و در صورت دارا بودن شرایط درست آنها را به سرور ارسال می کند .
این کار بسیار مهم و حیاتی است . چرا که ما نیاز داریم تا اطلاعات صحیح را از کاربران دریافت نماییم . به چند مورد از این اعتبار سنجی ها اشاره می کنیم :

در برخی از فیلدها کاربر حتما باید مقداری را وارد نموده و آن را خالی رها نکند . مثلا فیلد نام در فرم های ثبت نام که حتما باید پر شوند .
بررسی اینکه شماره تلفن یا آدرس ایمیلی که کاربر در فیلدهای مربوطه وارد نموده ، با فرمت واقعی آنها سازگار باشند . البته نمی توان این مسئله را بررسی کرد که آیا ایمیل یا تلفن داده شده واقعی هستند یا خیر . فقط می توان رعایت فرمت صحیح توسط کاربر را بررسی کرد . مثلا کاربر آدرس ایمیل را به صورت some@xyz.abc وارد نموده باشد .
یا مثلا بررسی اینکه کاربر در یک فیلد عددی که مربوط به سن است ، عدد وارد نماید و نه متن .