کنترل UpdatePanel فقط بخشی از صفحه که قرار است ، تغییر کند را به روز رسانی کرده و کاری به بقیه صفحه ندارد . در این بخش از راهکار ، کنترل داده ای را به صفحه اضافه خواهیم کرد ، که قرار است اطلاعات را از پایگاه داده Students دریافت کرده و بر روی صفحه نمایش دهد . برای اضافه کردن محتویات جهت بروز رسانی بر روی صفحه به کنترل UpdatePanel ، مراحل زیر را انجام دهید :

از یخش Data منوی Toolbox برنامه ، یک کنترل GridView را انتخاب کرده و در بخش قابل ویرایش کنترل UpdatePanel قرار دهید .
از منوی وظایف Tasks کنترل GridView که به صورت یک فلش بر روی آن قرار دارد ، کادر کشویی Choose Data Source را کیلک کرده و سپس گزینه <New data source> را انتخاب نمایید .
پنجره Data Source Configuration باز می شود .
در قسمت Where will the application get data from ، گزینه Database را انتخاب کرده و سپس دکمه Ok را بزنید .
در بخش Configure Data Source ، به پایگاه داده Students متصل شده و سپس گزینه Next را بزنید .
از مرحله Configure the Select Statement ، گزینه Specify a custom SQL statement or stored procedure را انتخاب کرده و مجددا Next را بزنید .
در بخش Select قسمت Define Custom Statement or Stored Procedures ، دستور Select زیر را وارد نمایید :
Select دستور     SELECT FirstName, LastName From Students
سپس کلید Next و بعد از آن Ok را بزنید .
همچنین در بخش GridView Tasks ، گزینه Enable Paging را علامت بزنید تا این کنترل اطلاعات خود را صفحه بندی نماید .
تغییرات خود را ذخیره نموده و سپس کنترل های Ctrl + F5 را برای اجرا صفحه فشار دهید .

همانطور که در خروجی صفحه مشاهده می کنید ، در هنگام تغییر شماره صفحه در کنترل GridView و به روز رسانی اطلاعات نمایش داده شده آن ، صفحه ASP.Net رفرش یا Postback نشده و فقط بخش جدول کنترل GridView به روز رسانی می شود .
در صورتی که در حالت استفاده نکردن از کنترل UpdatePanel و تکنولوژی ایجکس ، با هر بار تغییر اطلاعات کنترل GridView ، صفحه مجبور به Postback شدن و بار گذاری مجدد می شود .