برای اینکار مراحل زیر را طی کنید:

در فولدر قالب خود، فولدری با نام html بسازید. درون این فولدر، فولدر دیگری با نام com_content بسازید، و در نهایت درون این فولدر، سه فولدر “category”, “frontpage”, “section” را ایجاد کنید.

سپس فایل های زیر را :

 • /components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
 • /components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
 • /components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php

به صورت زیر در فولدرهایی که در مرحله قبل ساختیم کپی کنید :

 • (yourtemplate)/html/com_content/category/blog_item.php
 • (yourtemplate)/html/com_content/frontpage/default_item.php
 • (yourtemplate)/html/com_content/section/blog_item.php

فایل های کپی شده را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید:

 • <a href=”/<?php echo $this->item->readmore_link; ?>”>
 •  <?php if ($this->item->readmore_register) :
 •  echo JText::_(‘Register to read more…’);
 •  elseif ($readmore = $this->item->params->get(‘readmore’)) :
 •  echo $readmore;
 •  else :
 •  echo JText::sprintf(‘Read more…’);
 •  endif; ?></a>

در کد بالا بجای :

 • echo JText::sprintf(‘Read more…’);

کد زیر را قرار دهید :

 • echo JText::sprintf(‘Read more’, $this->item->title);

با این کار لینک ادامه مطلب باید به صورت زیر نمایش داده شود :
ادامه مطلب (عنوان مطلب مورد نظر)