سلام خدمت دوستان عزیز

تا اینجا با مارکتینگ و نتورک مارکتینگ آشنا شدیم.حال به بررسی اصطلاحاتی که در نتورک مارکتینگ است می پردازم:

عنوان شغلی در نتورک مارکتینگ
پس از استخدام شما در هر شرکت مارکتینگ امکان دارد شما یکی از سمت های زیر را داشته باشید:

  • نماینده مستقل (IR)
  • همکار(Associate)
  • توزیع کننده (dist)
  • مالک کسب و کار مستقل (IBO)
  • مرکز درآمد (Business Center)

با عضویت شما در شرکت نتورک مارکتینگ و مشخص شدن سمت شما ، به شما یک مرکز درآمد داده می شود که درطرح پاداش شرکت شما را با آن می شناسند و می توانید از این طریق کمیسیون های حاصل از فروش خود یا افردی که زیر مجموعه شما هستند وآنها هم می توانند سمت های مختلفی داشته باشند ،دریافت کنید.برای درک بهتر این موضوع یک مجتمع مسکونی را در نظر بگیرید که فردی مالک آن هست، این فرد با اجاره دادن آن به افرادی دیگر در ازای آن هزینه ای دریافت می کند . درواقع نتورک مارکتینگ هم تقریبا چنین چیز است.هرچه فروش بیشتری توسط زیرمجموعه های شما صورت گیرد،سود دریافتی شما هم بیشتر می شود.

بالا سری و زیرمجموعه

بالاسری و زیرمجموعه ها از کلمات پرکاربرد در نتورک مارکتینگ هستند.بالاسری به کسانی می گویند که در طرح پاداش شرکت مستقیما بالاتر از شما هستند و کار بالاسری ها انتقال آموزش های این کار به شما و افراد سازمان شما می باشد و از شما پشتیبانی می کنند تا به موفقیت برسید.با این حال باید خود شما نقش اصلی را در موفقیت ایفا کنید و تاثیر آنها بر روی شما کم می باشد.

با توجه به توضیحات مذکور زیرمجموعه به کسانی گفته می شود که در سازمان شما به این تجارت ملحق می شوند و شما از آنها حمایت می کنید و در نتورک مارکتینگ رئیس وجود ندارد و همانطورکه می دانید یک فروش مستقل است.

طرح پاداش

نتورک مارکتینگ همانطور که می دانید می تواند روشی برای کسب درآمد برای مصرف کنندگان باشد.که در این شرکت طرحی به عنوان طرح پاداش وجود دارد ،که بسته به نوع طرح ،به رهبران سازمان و هر یک از افراد موثر در فروش ، کمیسیون های تعیین شده ای به آنها پرداخت می شود

سطح افراد

به جایگاه هر فرد در سازمان بالاسری آن ، سطح می گویند.می توان برای حفظ نظم هر بالاسری فقط با افراد سطح اول خود به طور مستقیم در ارتباط باشد و البته این بدان معنی نیست ک بالاسری ها به سطوح پایین خود بی توجه هستند ، این کار فقط برای نظم بیشتر می باشد و فشار بر روی رهبر سازمان هم کاهش پیدا کند.

ادامه این اصطلاحات را در پست بعدی معرفی میکنم